Inloggen

De door u opgevraagde pagina staat op het ledennet. Login hieronder in, om door te gaan naar de pagina.

Visie & Missie

NRW brengt de disciplines retail, vastgoed en ruimtelijke ordening samen. NRW stimuleert de ontwikkeling en verhoogt de kwaliteit van de sector. Het streven is de attractiewaarde van het winkelaanbod voor consumenten te vergroten.

Lid worden

  • Netwerken
  • Kennis uitwisselen
  • Aangesloten zijn bij de vereniging voor winkelvastgoedprofessionals

Nog geen lid van NRW? Meld u hier aan!

Video

Ledenparticipatie

Een groot aantal NRW leden is binnen de vereniging actief in verschillende commissies en werkgroepen. Doelstelling van deze commissies en werkgroepen is bij te dragen aan kennisdeling en professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector. Dit doen zij enerzijds door het analyseren van algemene trends en ontwikkelingen (de commissie Research en Educatie), een specifiek platform te bieden voor de young professionals in de markt (de commissie New Generation) en prijzen uit te reiken aan projecten die een impuls geven aan de sector (commissie NRW Jaarprijs en commissie NRW Marketingprijs). Verder geven verschillende inhoudelijke werkgroepen invulling aan de speerpunten van NRW, zijnde Beleving, Duurzaamheid en Dynamiek.

NRW leden die zitting willen nemen in één van de commissies of werkgroepen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.