(R)evolutie van de Retail

Dit thema is gekozen om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de retail die van invloed
zijn op de kwaliteit en kwantiteit van winkelmeters en daarmee winkelgebieden.

Consument & Gedrag

Doelstelling is het overdragen en uitwisselen van kennis ten aanzien van consumentengedrag en consumentenbeleving in relatie tot de winkelmarkt.

Rollen & Samenwerking

Bij dit thema gaan wij na op welke wijze de samenwerking tussen verschillende overheden en marktpartijen vergroot kan worden.

NRW Publicaties en Opleidingen

NRW publiceert geregeld onderzoeksrapporten over actuele thema's in de winkelmarkt. Klik hier voor alle NRW publicaties.
 
NRW TRENDUPDATE
NRW heeft samen met haar leden een traject van Scenarioplanning afgelegd. Dat resulteerde in de publicatie “De toekomst van winkelen drie scenario's voor 2025”. Op basis van een aantal trends zijn in deze toekomstverkenning drie mogelijke scenario's van het winkellandschap uitgewerkt. Met de NRW Trendupdate biedt NRW de leden waardevolle feiten en kennis in een handzame publicatie. NRW houdt deze trendupdate steeds actueel.
Klik hier voor alle Presentaties van NRW bijeenkomsten.

NRW OPLEIDINGEN
NRW stimuleert de professionalisering van de sector. Opleidingen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom heeft NRW o.a. met de Amsterdam School of Real Estate de sectoropleiding Winkelmarkt ontwikkeld. Klik hier voor alle mogelijkheden.